Акция - Почистване на язовир Въча

facebook

Язовирът се намира в Южна България, в планината Родопи

Карта язовир Въча

Дълъг е 18 километра и е заключен между високите родопски върхове

Язовир Въча

Стената на язовира е най-високата в България 144 метра

Стената на язовир Въча

През 2007-ма година, го заварихме в следното състояние

Характерът на замърсяването е от цивилизационен тип

PVC отпадъци, бутилки стъкло, както и голямо количество паднали дървета

Изгнилите дървета плуващи по повърхостта, представляват заплаха за изпускателните колектори на Язовира

Ако се заклещи подобно дърво в изпускателна клапа, то може да възпрепятства нейното затваряне.

Което безспорно ще доведе до наводняване на селищата по течение на реката

Решихме да почистим язовира, като за целта бе пуснато съобщение във форум www.offroad-bulgaria.com, за набиране на доброволци.
Събрахме се 30 човека за участие в почистването и още около 100, готови да окажат финасова помощ.
Като форум, с преобладаващо количество инженерни специалисти, заложихме на технологично решение.

Изработихме, специален кош за потапяне под вода, който при изплуването си трябваше да изтегля отпадъци в себе си

Кошът щеше да се спуска с кран от стената и да поема отпадъци в себе си

Смятахме да отделим 2 дни, за почистване на всичко това

Уви, кошът отделяше прекалено малко боклук

Опитахме да пълним коша, приближавайки лодка

Отново неуспешно

Операцията бе приета, като неефективна и рисково опасна.
Решихме да събираме отпадъците в PVC чували.

Решихме да освободим крана, поради високата цена за използването му

За следващите акции избрахме по-просто решение

Както добре се вижда, при първата акция, бяхме тотално неподготвени със спасителни средства.
Това трябваше да се промени.

facebookrss
facebook